• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

Kierownik: 

  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska 

Zawód wyuczony: lekarz, specjalista ginekolog-położnik, specjalista medycyny społecznej

Zatrudnienie w WUM od 2002 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

Adiunkci:

 

Zawód wyuczony:  lekarz, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Wykształcenie:

 Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

2007 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zatrudnienie w WUM od 2008 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

Zawód wyuczony: mgr położnictwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

Wykształcenie:

2016 roku ukończyła studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z Prawa medycznego w ochronie zdrowia

Zatrudniona w WUM od 2007 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

Zawód wyuczony: mgr położnictwa

Wykształcenie:

Warszawski Uniwersytet Medyczny studiów licencjackie i magisterskie na kierunku położnictwo.

2013 uzyskała stopień magistra położnictwa z wyróżnieniem na podstawie pracy: „Wybrane czynniki prognostyczne i predykcyjne u mężczyzn chorych na raka piersi leczonych w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie”.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Obrona doktoratu 2019

Zatrudnienie w WUM od 2013 roku 

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Zawód wyuczony: położna, teolog

Wykształcenie:

1986 ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Pabianicach uzyskując tytuł zawodowy położnej

1991 Kurs nauczycieli szkół rodzenia w Łodzi; organizator i główny prowadzący prof. Włodzimierz Fiałkowski

1993 ukończyła zaoczne studia w Instytucie Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej, otrzymując tytuł magistra teologii w zakresie nauk o rodzinie na podstawie pracy: „Zrodzenie człowieka w rozumieniu integralno-antropologicznym”

1993 Kurs doskonalący dla nauczycieli szkół rodzenia w Warszawie

2009 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy 
i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

2010 ukończyła studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskując tytuł licencjata położnictwa.

2012 ukończyła kurs kwalifikacyjny położnych środowiskowo-rodzinnych.

2014 uzyskała tytuł licencjata w zakresie teologii pastoralnej na UKSW.

2016 ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

W dniu 21 listopada 2016 uzyskała stopnień naukowy doktora nauk teologicznych,  Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, po obronie dysertacji: „Rola i znaczenie macierzyństwa w życiu kobiety. Studium pastoralne na przykładzie matek w Warszawie”

Zatrudnienie w WUM od 2012 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Zawód wyuczony - lekarz specjalista położnictwa i ginekologii

Wykształcenie

W roku 2006 obroniłam w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM z wyróżnieniem pracę doktorską na temat „Układ krzepnięcia w ciąży powikłanej cukrzycą”.

Zatrudnienie w WUM od 1995 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

Adiunkt dydaktyczny:

Zawód wyuczony: pielęgniarka, położna, pedagog

Wykształcenie:

Liceum Medyczne w Łukowie

Medyczne Studium Zawodowe nr 2 Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki

Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu kierunek położnictwo

Zatrudniona w WUM od 2004

 NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

Asystenci: 

Zawód wyuczony: mgr pielęgniarstwa, położna

Wykształcenie:

1986 – 1989 - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie, Wydział Położnych, dyplomowana położna

1989 – 1993 - Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa

1990 – 1993 – Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego, licencjat – nauczyciel języka francuskiego

2007 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zatrudnienie w  WUM od 2000 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Zawód wyuczony: położna, pedagog

Wykształcenie:

Medyczne Studium Zawodowe w Warszawie – Wydział Położnych,

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki,

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunek położnictwo

Specjalizacja: Położna specjalistka w opiece przed i okołoporodowej,

2004 rok tytuł Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) recertyfikacja w 2009 i 2015 r., od 2010 r., tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego (CDL)

Zatrudnienie w WUM od 2005 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

   

Wykładowcy:

  •  mgr Monika Antczak

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Zawód wyuczony: mgr położnictwa

Wykształcenie:

2000 - 2005 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studia licencjackie i magisterskie na kierunku położnictwo

2005 - 2010 studia doktoranckie Warszawski Uniwersytet Medyczny

2014 - 2015 r. studia podyplomowe w zakresie dydaktyki ratownictwa przedmedycznego w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Zatrudnienie w WUM od 2014 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

   

  • mgr Dorota Cholewicka

Zawód wyuczony - mgr pielęgniarstwa, położna

Wykształcenie:                                            

1985r. Zespół Szkół Medycznych im. Tytusa Chałubińskiego  w Myślenicach  Medyczne Studium Zawodowe Położnych

1986r.  Studium Pedagogiczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Krakowie

1990r.  Akademia Medyczna w Lublinie Kierunek Pielęgniarstwo

 Zatrudnienie w WUM od 2004 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Zawód wyuczony:  mgr pielęgniarstwa specjalność położnictwo

Wykształcenie

Akademia Medyczna w Lublinie WNoZ 

Zatrudnienie w WUM od  2004 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

  • lek. med. Agnieszka Nalewczyńska

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

Zawód wyuczony: mgr położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego

Wykształcenie:

Medyczne Studium Zawodowe w  Warszawie:

Wydział Położnych- tytuł dyplomowanej położnej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny :

Wydział Nauk o Zdrowiu, studia licencjackie i magisterskie na kierunku położnictwo- tytuł magistra położnictwa

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania:

Podyplomowe Studia Menedżerskie- Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

Tytuł Położnej Specjalisty w Dziedzinie  Pielęgniarstwa  Ginekologicznego.

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

  • dr n. o zdr. Tomasz Duda

Zawód wyuczony - psycholog

 Wykształcenie

Wydział Psychologii UW w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych tytuł pracy magisterskiej „Potrzeby mieszkaniowe ludzi starszych”.

Zatrudnienie w WUM od 2010 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Zawód wyuczony: mgr pielęgniarstwa

Wykształcenie   

1987 - 1992    Liceum Medyczne w Radomiu

1992 - 1996 Studia magisterskie na Wydziale Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2013 - 2014 studia podyplomowe z zakresu Komunikacja interpersonalna z językiem migowym

2013 - 2015 specjalizacja w dziadzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Zatrudnienie w WUM od 2006 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

  •  mgr Agnieszka Iwan

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

Zawód wyuczony: mgr położnictwa

Wykształcenie:

1997 ukończyła Liceum Medyczne w Sosnowcu otrzymując tytuł dyplomowanej pielęgniarki oraz uzyskując prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

1998-2000 uczęszczała do Medycznego Studium Zawodowego, kierunek położnictwo.

2003 rok ukończyła studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej
w Warszawie, kierunek – Położnictwo, uzyskując tytuł licencjat położnictwa.

2005 rok ukończyła warsztaty szkoleniowe dla Koordynatorów Jakości i kadry zarządzającej w Ochronie Zdrowia, w Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie oraz

2006 rok ukończyła studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku Położnictwo

2016 rok ukończyła specjalizację położniczą w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

2014 rok uzyskała tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego w Centrum Nauki
o Laktacji.

Zatrudnienie w WUM od 2007 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Zawód wyuczony: mgr położnictwa

Wykształcenie:

2001-2004 studia stacjonarne I stopnia, Wydział Nauki o Zdrowiu kierunek: Położnictwo, Akademia Medyczna w Warszawie

2004-2006 studia stacjonarne II stopnia, Wydział Nauki o Zdrowiu kierunek: Położnictwo, Akademia Medyczna w Warszawie

Zatrudnienie w WUM od 2007 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

  • mgr Magdalena Krauze

magdalena.krauze@wum.edu.pl,  magdalena.krauze.mk@gmail.com

Zawód wyuczony: mgr położnictwa

Wykształcenie:

2004 ukończenie Akademii Medycznej w Katowicach uzyskany tytuł- licencjat położnictwa

2006 ukończenie Akademii Medycznej w Warszawie uzyskany tytuł- magister położnictwa

Od 2006 roku- rozpoczęcie pracy z Bloku Porodowym Szpitala Św. Zofii w Warszawie- obecnie

Zatrudniona w WUM od 2007 roku 

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

 

Zawód wyuczony: mgr pielęgniarstwa

Wykształcenie:

Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarski   1982 r.

Specjalizacja – medycyna społeczna I stopnia

 Zatrudnienie w WUM od 2006 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

   

Zawód wyuczony: mgr położnictwa

Wykształcenie:

1993 – Medyczne Studium Zawodowe nr 2 – uzyskanie dyplomu położnej

2004 – Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu – tytuł mgr położnictwa

2016 – certyfikat  uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy

Zatrudnienie w WUM od 2005 

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Zawód wyuczony: mgr pielęgniarstwa specjalność położnictwo

Wykształcenie:

Akademia Medyczna w Lublinie WNoZ 

Zatrudnienie w WUM od 2004 roku 

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Zawód wyuczony: położna, pedagog

Wykształcenie

1985 Medyczne Studium Zawodowe nr 2 W Warszawie

1998 ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego

1991 uzyskała tytuł magistra pedagogiki specjalnej (nozopedagogiki),

2008 studia licencjackie na kierunku położnictwo

2013 studia podyplomowe pomocy psychologicznej w medycynie

Zatrudnienie w WUM od 2003 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

   

  • dr n. o zdr. Agnieszka Wyrozębska

Zawód wyuczony: mgr położnictwa

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku położnictwo

2012 roku ukończyła studia doktoranckie na I Wydziale Lekarskim WUM, doktor nauk o zdrowiu, specjalista w zakresie socjologii zawodów medycznych;

Absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zatrudnienie w WUM od 2010 roku

NOTKA BIOGRAFICZNO-DOROBKOWA

  

Doktoranci: 

mgr Róża Mostowska

lek. med. Natalia Suszczewicz - urlop dziekański


Pracownicy:

st. specjalista mgr inż. Magdalena Jeżewska