• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

p.o. kierownika Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

dr n. med. Grażyna Bączek      grazyna.baczek@wum.edu.pl

Prodziekan ds. Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. med. Justyna Teliga-Czajkowska  justyna.teliga-czajkowska@wum.edu.pl

dr n. med. Alina Krychowska-Ćwikła             alina.krychowska-cwikla@wum.edu.pl

dr n. med. Barbara Mazurkiewicz             barbara.mazurkiewicz@wum.edu.pl

dr n. med. Agnieszka Nowacka             agnieszka.nowacka@wum.edu.pl
dr n. o zdr. Małgorzata Stefaniak                   malgorzata.stefaniak@wum.edu.pl
dr n. o zdr. Monika Salamończyk             monika.salamonczyk@wum.edu.pl
dr n. o zdr. Anna Łozińska-Czerniak            anna.lozinska-czerniak@wum.edu.pl
dr n. o zdr. Mariola Błachnio               mariola.blachnio@wum.edu.pl

dr n o zdr. Ewa Rzońca               ewa.rzonca@wum.edu.pl

mgr Monika Antczak                     monika.antczak@wum.edu.pl
mgr Emilia Bekas                        emilia.bekas@wum.edu.pl.
mgr Dorota Cholewicka                  dorota.cholewicka@wum.edu.pl
mgr Anna Durka                    anna.durka@wum.edu.pl
mgr Agnieszka Iwan                     agnieszka.iwan@wum.edu.pl
mgr Anna Kabala                     anna.kabala@wum.edu.pl
mgr Joanna Beata Kiełbasińska          joanna.kielbasinska@wum.edu.pl

mgr Joanna Kowalczyk-Nowakowska       joanna.kowalczyk-nowakowska@wum.edu.pl

mgr Magdalena Krauze                magdalena.krauze@wum.edu.pl
mgr Ewa Łukasik               ewa.lukasik@wum.edu.pl
mgr Anna Narewska                anna.narewska@wum.edu.pl
mgr Marta Neneman                marta.neneman@wum.edu.pl
mgr Elżbieta Pawłowska                elzbieta.pawlowska@wum.edu.pl

mgr Maria Rabiej                maria.rabiej@wum.edu.pl

dr n. o zdr. Beata Maria Sztyber  bsztyber@wp.pl - zastępca Kierownika Zakładu
mgr Aleksandra Werczyńska                aleksandra.werczynska@wum.edu.pl
mgr Magdalena Witkiewicz                   magdalena.witkiewicz@wum.edu.pl

w latach 2002-2021 Kierownikiem Zakładu była prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Pracownik administracyjny:

specjalista

mgr Monika Mazurek-Rylska  monika.mazurek@wum.edu.pl