Aktualności

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukowo -Szkoleniową "MENTORING W POŁOŻNICTWIE metoda nauczania sygnowanego międzynarodowym projektem IDEUs-EU"

W dniu 12.01.2018 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Szkoleniowa "MENTORING W POŁOŻNICTWIE metoda nauczania sygnowanego międzynarodowym projektem IDEUs-EU". 

Miejscem konferencji jest Aula A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Formularz zgłoszeniowy na stronie: https://goo.gl/forms/ARJEhmtUOSWS3Cl33

Pożegnanie mgr Stefani Hoch nestorki położnictwa i pielęgniarstwa

Dnia 30.10.2017 roku zmarła mgr Stefania Hoch nestorka położnictwa i pielęgniarstwa.

Uczestniczka Powstania Warszwskiego oraz jeniec obozu niemieckiego w Zeithain. Przez cały okres swojego życia zawodowego świadczyła opiekę kobietom i ich rodzinom. Jej długoletnia działaność zawodowa związana była z nauczaniem młodych pokoleń położniych i pielęgniarek w Krakowie i Warszawie. Pracownik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z ramienia Polski w Afryce gdzie przygotowała personel do pracy pielęgniarskiej tworząc szkoły i szpitale.

List gratulacyjny mgr Leokadii Jędrzejewskiej Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

 KONSULTANT KRAJOWY

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO

mgr Leokadia Jędrzejewska

DOIPiP we Wrocławiu, 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śl. 50

Jubileusz 10-lecia czasopisma naukowego "Położna.Nauka i Praktyka"

24. października 2017 r. w ramach Jubileuszu 10-lecia istnienia czasopisma „Położna.

Podziękowanie za długoletnią pracę w zawodzie położnej i dydaktyka

Od początku roku akademickiego w szeregach pracowników naszego zakładu zabrakło dwóch koleżanek mgr Bożeny Majkowskiej i mgr Iwony Rozwadowskiej, które po długoletniej pracy zawodowej przeszły na emeryturę.

Obie Panie w toku pracy zawodowej były położnymi realizującymi opiekę nad kobietami ale łączyły to z przygotowaniem do zawodu zarówno teoretycznym i praktycznym młode adeptki i adeptów tej trudnej sztuki położniczej.

Szanowne Panie, Koleżanki,

Zaproszenie do składania aplikacji dla osób zainteresowanych udziałem w Programie „Mentoring w położnictwie” (PRAKTYKI ZAWODOWE)

Serdecznie zapraszamy Studentów I, II i III roku Położnictwa Studiów Stacjonarnych I Stopnia zainteresowanych udziałem w programie „Mentoring w położnictwie” do składania aplikacji.

Audiencja położnych u Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego

W dniu 6.09.2017 roku odbyło się spotkanie trzech pokoleń położnych z kardynałem Kazimierzem Nyczem w Domu Arcybiskupów Warszawskich.  Pierwszą grupę położnych reprezentowały seniorki tego zawodu, które zarówno czynnie opiekowały się kobietami ale także pełniły rolę nauczycielek tego zawodu przygotowując nowe kadry. Wśród tych osób znalazły się mgr Joanna Bień, mgr Zdzisława Witkowska, mgr Joanna Piątkowska, mgr Bożena Majkowska, mgr Iwona Rozwadowska.

Audiencja położnych u Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego

W dniu 6.09.2017 roku odbyło się spotkanie trzech pokoleń położnych z kardynałem Kazimierzem Nyczem w Domu Arcybiskupów Warszawskich.  Pierwszą grupę położnych reprezentowały seniorki tego zawodu, które zarówno czynnie opiekowały się kobietami ale także pełniły rolę nauczycielek tego zawodu przygotowując nowe kadry. Wśród tych osób znalazły się mgr Joanna Bień, mgr Zdzisława Witkowska, mgr Joanna Piątkowska, mgr Bożena Majkowska, mgr Iwona Rozwadowska.

Uroczystość czepkowania absolwentek kierunku położnictwo

12 lipca 68 absolwentek studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku położnictwo wzięło udział w uroczystości ukończenia studiów oraz ceremonii ślubowania i czepkowania. Uroczystość uświetnił swoją obecnością JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś oraz Dziekan WNoZ prof.

Strony